топлоизолации, подови настилки Хидроизолации

===================================================================================
Изпълнение на епоксидно саморазливно подово покритие
Възложител: "ДОМИНОВ КОНСУМАТИВ" - гр. Пловдив
===================================================================================

Покрития със саморазливно подово покритие
Епоксидни саморазливни покрития
Увеличи изображението


Увеличи изображението
Увеличи изображението
Увеличи изображението   
Увеличи изображението
Увеличи изображението


 


===================================================================================
Изпълнение на епоксидно саморазливно подово покритие
Възложител: "ХЕЛИОС" - с. Куртовоконаре
===================================================================================

Увеличи изображението
Изпълнение на подово покритие
Увеличи изображението


Увеличи изображението
Увеличи изображението
Увеличи изображението


Увеличи изображението
Увеличи изображението
Увеличи изображението

 

 

===================================================================================
Изпълнение на хидроизолация на покрив
Възложител: "ОПТИКО ЕЛЕКТРОН" - гр. Панагюрище
ОБЩА ПЛОЩ ОКОЛО 12000.00 М/2
===================================================================================

Хидроизолация на покрив
Хидроизолации на покриви
Увеличи изображението


Увеличи изображението
Увеличи изображението
Увеличи изображението


Увеличи изображението
Увеличи изображението
Извършване на хидроизолация   
Увеличи изображението